Volgende activiteiten

Omwille van het Coronavirus zullen onze activiteiten dit jaar niet kunnen doorgaan. Het betreft meer bepaald onze fietsrally van 21 mei 2020, onze zangavond van 28 augustus 2020 alsook onze feestelijke toneelproductie “Brassed off” die in november 2020 voorzien was in de Melkerij. Deze laatste toneelproductie wordt met een jaar verschoven naar november 2021.

Vanaf voorjaar 2021 hopen wij dat onze activiteiten opnieuw kunnen plaatsvinden, te beginnen met de toneelproductie voorzien in het laatste weekend van maart en het eerste weekend van april 2021 en de fietsrally op 13 mei 2021.