Algemeen

Contact: U kunt contact met ons opnemen via e-mail : info@kkstreven.be

Privacyverklaring :
KK Streven hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.  In bijlage vindt u de algemene privacyverklaring van KK Streven waarin beschreven wordt welke gegevens door KK Streven bewaard worden en hoe hiermee omgegaan wordt :

Informatiefiche :
De wet op het vrijwilligerswerk van 8 juni 2006 voorziet in een informatieverplichting aan alle leden van K.K. Streven.
Hierbij vindt u de betreffende informatiefiche :